AKUT TAL KOLESISTIT PDF

Embed Size px x x x x Apr Award: Publication Highlights[authors]: [title]. What are the Suggestions for Differential Diagnosis?. Engin, A.

Author:Gumuro Moogurr
Country:Ukraine
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):11 April 2014
Pages:225
PDF File Size:3.39 Mb
ePub File Size:9.97 Mb
ISBN:646-3-67680-249-2
Downloads:22365
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaurrEmbed Size px x x x x Stent obstrksiyonunun asl nedenleri tmr ingrowth u, proksimal ve distal outgrowth, amur formasyonu, yiyecek kalntlar, pht oluumu ve bakterial remeler dir. Stentlerin organik polimerlerle kaplanmas, stent bileenlerinin deitirilmesi ve fotodinamik terapi potansiyel problem zc seeneklerdir. Yeni tedavi opsiyonlar ve gelien teknolojiye ramen son dnem yaynlar stent patensisinin uzamas konusunda ok az umut verici geliim bildirmektedirler.

Endobilier intraduktal RFA uygulamalarda stent patensisini uzatmak ve dolaysyla bilier tkanmay geciktirmek amacyla ortaya km bir tedavi yntemidir. Perktan tecrbe ise sadece bir adet ok merkezli yayn olup, yine kk saylarla iki adet bildirilmi obstrkte stentlerde stent ii uygulama tecrbesini aktaran yayn mevcuttur. Utan 5 mm uzaklkta 8 mm aralkla yerletirilen 2 halkasal elektrod mevcuttur. Enerji bir RFA jeneratr vastasyla verilir. Srede deiken Balangta nerilen sre sn Prob 2.

Temel olan ama lokal kontrol olduundan termal hasardan korunmak amacyla tek elektrod sistemi yerine bipolar elektrod sistemi kullanlmtr ki; bu ekilde s iki elektrod arasnda dolar ve olas evre dokusu hasarn minimalize eder. Endobilier RFA uygulamalar ile ilgili olarak temel problem olas termal hasardr. Bu nedenle RFA uygulamasn takiben stentleme nerilmektedir.

Safra yolu kaa ya da perforasyonu gibi komplikasyonlarn zaten rutin tedavi opsiyonu stentleme olup, yine dem ya da skatrikse sekonder postablasyon striktrlerinin tedavisinde de etkin yntem stentlemedir. Yaynlanan ilk alma endoskopik bir seri olup, 22 hastay ieren ve Clinical Endoscopy de yaynlanm , unrezektabl tmr olan ve yaam beklentisi 3 aydan fazla olan malign bilier obstrksiyonlu hastalarda ilk klinik tecrbeleri aktarmaktadr.

Bu yaynda bildirilen 1 pankreatit ve 2 tane perktan kolesistostomi gerektiren akut kolesistit vakas mevcut. Onun dnda tm hastalar bilier re-obstrksiyon olmadan 3. View 64 Download 0 Category Documents. Bildirilen 30 gnlk komplikasyon yok. Ortalama takip sresi 7. Malign bilier obstrksiyonda yeri ne?

Neoadjuvan terapinin bir paras olabilir mi? Stent patensi sresini uzatyormu? Benign bilier striktrlerde yeri var m? RFA - Monografia Documents. RfA - Manual Documents. Manual Rfa Solpe Documents.

AUBE RC840T-240 PDF

ENDOBİLİYER RFA

Mattox Carlos Mesquita. Africa Cape Town, S. Annual subscription rates: This publication is printed on paper that meets the international standard ISO Complex repair for the management of duodenal injuries. Am Surg ; Duodenum and pancreas.

FESTO CPV14-VI 18210 PDF

curriculum vitae - omer engin - kopya

.

Related Articles